०३३-५६3१२८ | csio.lahan@gmail.com English

वाणिज्य

आ. व. २०८०-०८१ को बैशाख महिनाको वाणिज्य तर्फको प्रगति विवरण ।

 

आ. व. २०८०-०८१ को वाणिज्य तर्फको अष्ठ मासिक प्रगति विवरण ।

 

आ व २०८०-०८१ को पहिलो चौमासिक वाणिज्य तर्फको प्रगति विवरण ।

 

आ व २०८०-०८१ को कार्तिक महिनाको वाणिज्य तर्फको प्रगति विवरण ।

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

आ व २०७६०७७ काे वाणिज्य तर्फ चैत्र महिनासम्मकाे प्रगति विवरण ।

2023 Copyright @ CSIO, Siraha Designed by:- IT Home Pvt. Ltd.