०३३-५६3१२८ | csio.lahan@gmail.com English

कर्मचारीहरु

 

दिपेन्द्र कुमार यादव
उधाेग अधिकृत
मनाेज कुमार कार्कि
सहायकस्तर पाँचौ
रबिन्द्र महताे
लेखापाल
बैधनाथ झा
बरिष्ठ उधम बिकास सहजकर्ता
अन्जनी राउत (अनुज)
कम्प्युटर अपरेटर
राज कुमार साह
कार्यालय सहयाेगी
संजय कुमार यादव
कार्यालय सहयाेगी

2023 Copyright @ CSIO, Siraha Designed by:- IT Home Pvt. Ltd.